Výroba fotošablón

 

Výroba fotošablón
Ak nemáte možnosť vlastného osvitu fotošablón, my Vám ich vyrobíme – či už na novú sieťovinu, alebo vyčistíme a znovu nasvietime použitú šablónu.

Osvit robíme v kontaktnom kopírovacom ráme s vysokovýkonnou metalhalogénovou výbojkou Technigraf. Veľkosť rámu do 2500 x 1500 mm.

Používame kvalitné emulzie – je potrebné uviesť, akými farbami sa bude tlačiť (riedidlové, vodné, kombinované alebo plastizoly.

Ak chcete znova nasvietiť použitú šablónu, odstráňťe väčšie zvyšky farieb. Ak je sieťovina poškodená alebo roztrhaná, znova Vám ju napneme.

Predloha na osvit môže byť dodaná ako:
film
maskovacia fólia
pauzák – ak presvitá cez motív svetlo, šablóna nebude kvalitná
predloha v elektronickej podobe – (email, CD, disketa, ZIP)