Grafické práce

 

Grafické práce

Spracujeme podľa potreby Vašu predlohu na PC.

Takisto zabezpečíme osvit filmov na laserovom zariadení, prípadne vyrežeme veľkorozmerné filmy bez rastrov na plotri (max. šírka motívu 1m).

Súbory na osvit/spracovanie môžte poslať emailom na hank@hank.sk, alebo doručiť na CD príp. diskete. Pozor na fonty, je lepšie uložiť písma ako krivky (curves) ak sa písmo už nemá meniť.

Akceptujeme súbory vo formátoch:
Corel Draw 10 a menej
EPS
PDF
Adobe Illustrator CS2 a menej
prípadne bitmapové TIFF, JPEG pre rastrové návrhy.